tjenester – vedlikehold

VEDLIKEHOLD

Ingenting er vedlikeholdsfritt. Mye kan man gjøre selv, annet trenger man fagfolk til. Det viktigste er å vite hva som må gjøres og hvilken prioritet det skal ha. Noen oppgaver haster, noen bør utføres om sommeren og andre i vinterhalvåret. Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal begynne. Vi kan hjelpe.

Planlagt vedlikehold og utbedring gir mer forutsigbarhet og bedre økonomi over tid. Uansett vedlikeholdsbehov kan vi hjelpe til.

Oslo Bygårdsdrift AS kan hjelpe dere med å utarbeide en vedlikeholdsplan og finne gode og varige løsninger.

Kunnskap gir trygghet.