tjenester – snørydding

snørydding

Oslo Bygårdsdrift AS leverer både maskinell og manuell snørydding. Fra 1.november til 15.april er vi i beredskap, og kommer det mer enn 5 cm med snø rykker vi ut og rydder. Veier og gårdsplasser ryddes med maskiner. Trapper, inngangspartier og små stier ryddes for hånd eller med en snøfreser. Vi strør med grus eller sand dersom det er glatt. Salt og forskjellige typer issmeltemiddel benyttes når det er behov.

Vi kan også levere strøsandkasser med sand eller grus, tilpasset ditt behov. Dette kan gjøres for å sikre deg og dine en lettere fremkommelighet. Når våren kommer, feier og spyler vi områdene rene. Grus og sand leveres til godkjent deponi.

Vi setter ut godt synlig rasvarsling og bestiller fjerning av farlig istapper og når det er fare for takras. Dette har vi gode rutiner for, og du som kunde holdes løpende orientert fra fare er oppdaget til is og snø er fjernet.

Kunnskap gir trygghet.