tjenester – grøntarbeid

tjenester – grøntarbeid

Uterom, hage eller plen, alt trenger pleie og stell. Gressklipping utføres med bioklippere tilpasset plenarealet som skal klippes. Der gressklipper ikke kommer til eller det er fare for å påføre planter eller eiendom skade, benyttes en gresstrimmer.

Skjemmende ugress langs bygg og kanter fjerner vi med mekanisk fjerning eller varme. Oslo Bygårdsdrift AS bestreber å benytte minst mulig kjemikalier på våre eiendommer, og på sikt er både mennesker og miljø tjent med dette.

For større hageanlegg kan det være aktuelt med en skjøtselsavtale. En skjøtselsavtale sikrer oppfølging og vedlikehold av plantefelt og frukttrær gjennom hele året. Vi tilpasser plantens behov for skjøtsel, da dette varierer fra art til art.

Kunnskap gir trygghet.