tjenester – avfallshåndtering

avfallshåndtering

Økonomisk vekst har bidratt til økt forbruk og mer avfall. Hvor ofte har du ikke irritert seg over gjenstander som er hensatt i rømningsveier og fellesarealer. Oslo Bygårdsdrift AS kan hjelpe, vi fjerner uønskede gjenstander fra fellesarealer, sorterer på stedet og leverer avfall til godkjent mottak.

Renhold av søppelkasser og søppelrom, gjennom gode rutiner og oppfølging bidrar vi til et hyggeligere miljø. Vaktmester fjerner også søppel og bøss som er på eiendommens arealer, papir, flasker og annet som folk hiver ifra seg. Er det rent og pent, blir også terskelen for å hive fra seg avfall høyere. Det er også viktig for å forebygge skadedyr, som rotter, mus eller maur.

Vi har også containere i mange størrelser, sekkeløsninger, egne bur til elektronisk avfall og kjemikalier. Enten dere skal ha dugnad eller rydde, vi har løsningene!

Visste du at: I 2013 ble 81 prosent av det ordinære avfallet enten material- eller energigjenvunnet.

Kunnskap gir trygghet.