Jens Evensen Eindom

Jens Evensen Eindom

renhold oslo trappevask oslo renhold i oslo

Våre selskap driver tradisjonell utleie av leiligheter og næringslokaler i gårder på Grønland/Grünerløkka i Oslo og Vollen i Asker. Flere av disse er typiske 1890-gårder med vedlikeholdsmessige utfordringer. Vi er en liten organisasjon, og avhengige av samarbeidspartnere som kan bistå oss både faglig og organisatorisk innen vedlikehold, ettersyn og renhold. Vi har benyttet Oslo Bygårdsdrift AS innen vaktmestertjenester og renhold over en tid nå. Typiske bygårder er: • Christies gate 20 og 24 • Thorvald Meyersgate 18, 53, og 55 • Grønlandsreiret 23 og 25 • Platous gate 18 • Brugata 15 • Arnestadveien 1 og 2 i Vollen, Asker. Vår erfaring er at Oslo Bygårdsdrift er en seriøs og kompetent leverandør med dyktige vaktmestere og renholdere og er godt oppdatert på nye produkter som finnes i markedet. Vi er stolte av å kunne fremvise resultat av arbeidet som også er levert til avtalt tid Oslo Bygårdsdrift AS og deres ansatte kan anbefales på det sterkeste av oss. For eventuell nærmere beskrivelse eller spørsmål er kontaktperson hos oss undertegnede. Oslo 4.11.2014

Med vennlig hilsen, for Jens Evensen Eieindom Jostein Tangen.